Činnost sdružení

Den válečných veteránů (15.11.2015)

V neděli 15.11. jsme se sešli tak jako každý rok v Olomouci - Černovíře, abychom si připomenuli padlé vojáky z první světové války u příležitosti Dne válečných veteránů. Akci předcházelo setkání geocacherů před vojenskou nemocnicí Klášterní Hradisko, kde jsme jim krátce představili její historii a část naší činnosti. Poté proběhla bohoslužba za padlé vojáky na vojenském hřbitově, kterou vedl kaplan Armády ČR pan Roman Lukáš.

Rzepiennik, Sukov, Výrava (29.-31.10.2015)

Poslední letošní expedice nás zavedla do Karpat a měla tři cíle. Prvním byl Gromnik, kde jsme se zástupci místní samosprávy debatovali o možnostech obnovy téměř zaniknutého vojenského hřbitova Rzepiennik Marciszewski (kde jsou pohřbeni vojáci severočeské 10. pěší divize). Druhým průzkum bojiště nad Sukovem, kde byl 20.3.1915 zajat prakticky celý pražský 8 zeměbranecký pěší pluk. Třetím pak účast na unikátním archeologickém výzkumu bojiště nad Výravou, který provádějí brněnští archeologové. Výsledky: gmina Gromnik má zájem o rekonstrukci hřbitova a slíbila, že zjistí možnosti její realizace; bojiště nad Sukovem je relativně přehledné a po jeho obhlídce jsme pojali záměr připravit ve střednědobém horizontu dalšího turistického průvodce, resp. dvouprůvodce Sukov - Výrava; archeologický výzkum lokality nad Výravou je mimořádně zajímavý a budeme hledat všechny možnosti, jak ho do budoucna podpořit. Podrobný zápis z expedice je k nalezení na blogu.

Zákopy u Turska
Pozice LIR 8 nad Sukovem
Archeologický výzkum na Javirské

Rzepiennik Marciszewski (16.-18.10.2015)

Již před pár lety jsme narazili na tento vojenský hřbitov, na němž je pohřbeno množství českých vojáků z východodčeské 10. pěší divize (IR 18 - Hradec Králové, IR 21 - Čáslav, FJB 12 - Mladá Boleslav, a další) a který se nachází v mimořádně neutěšeném stavu. Jelikož téměř všechny architektonické prvky ho tvořící byly dřevěné, do dnešních dnů z něj v terénu nezbylo prakticky nic. Pojali jsme proto záměr pokusit se něco s tímto stavem dělat. Postupně se nám podařilo angažovat jak polské nadšence, tak polské úřady, a letos se konečně uskutečnil první krok na cestě k jeho rekonstrukci - vyčištění plochy hřbitova. Naplánovali jsme brigádu, při které jsme hodlali plochu hřbitova aspoň základním způsobem očistit, nicméně gmina Gromnik nás předešla a vyčištění provedla - rozhodně ve větším rozsahu než bychom zvládli my - pár dní před naší návštěvou sama. Díky tomu jsme mohli poprvé skutečně spatřit plochu hřbitova a provést srovnání několika málo zachovaných stop v terénu (především kameny vytyčující hranici pozemku) s plánky. Místní starosta navíc požádal o konzultaci i jednoho z blízkých obyvatel vsi, který si pamatuje, jak hřbitov vypadal před 50 lety, když byl teprve polorozpadlý. I díky němu se nám podařilo v terénu potvrdit hranice a tvar hřbitova a nasbírat údaje, které budou předány úřadům jako podklady pro vypracování plánu rekonstrukce, která by se měla uskutečnit v následujících letech. Telegrafický zápis z této miniexpedice najdete na blogu.

Vyčištěná plocha hřbitova
Jirka s Mirkem přicházejí na místo činu
Debata s místními

"Čtyři léta do pole okovaná", Praha (22.-23.9.2015)

VHÚ uspořádal v budově Poslanecké sněmovny v Praze již druhý ročník konference věnované stoletému výročí událostí první světové války, tentokrát zaměřené na rok 1915 (oficiální informace a fotografie). Kromě toho, že zástupce Signum belli 1914 přednesl svůj příspěvek, byla konference skvělou příležitostí nejen k setkání s některými kolegy, se kterými již dlouho spolupracujeme, ale i k navázání kontaktů nových.

Slovinsko (7.-13.8.2015)

Zástupcem odboru pro péči o české válečné hroby v zahraničí jsme byli požádáni o účast na cestě do Slovinska, jejímž cílem bylo zmapovat rakousko-uherské vojenské hřbitovy z první světové války v zemi, na nichž jsou pohřbeni čeští vojáci. Jakožto téměř "místní znalci" jsme tedy výjezd naplánovali a na místě pak sloužili jako průvodci. Reportáž i z této cesty naleznet na blogu.

Itálie (4.-10.7.2015)

Velká expedice našeho sdružení letošního roku vedla do Itálie, konkrétně na Piavu a do Dolomit. Reportáž z mimořádně objevné expedice je k nalezení jako vždy na blogu.

Přednáška o obléhání pevnosti Přemyšl, Třebíč (23.6.2015)

V Městské knihovně v Třebíči jsme nepočetnému, ala zaujatému publiku přednášeli o obléhání a dobytí pevnosti Přemyšl. Příprava této přednášky pro nás byla zajímavou příležitostí znovu si urovnat a nově interpretovat události prvního roku války na východní frontě.

Průvodce po bojišti 28. pěšího pluku u Stebníku

Po několikaletém výzkumu představujeme publikaci věnující se zajetí pražského 28. pěšího pluku na přelomu března a dubna 1915 u slovenské obce Stebník a Stebnícka Huta (nedaleko Bardejova). Kniha obsahuje jednak popis historických událostí, jednak slouží jako průvodce po oblasti, kde by měl postupně vznikat naučný vojensko-historický areál. Podrobnosti najdete v sekci Publikace.

Karpaty 1914-1915 - Stebník 2015 (17.-18.4.2015)

Zúčastnili jsme se akce pořádané na východním Slovensku KVH Beskydy, která připomínala zajetí 28. pěšího pluku u Stebníku před sto lety. Zde jsme představili naši novou publikaci "Průvodce po bojišti 28. pěšího pluku u Stebníku" a setkali se s mnohými zájemci o tuto tematiku. Stručnou reportáž z jinak velmi bohaté akce najdete tam, kde obvykle.

Kniha Vzpomínky z vojny 1914-1919

Olomoucké nakladatelství Václav Lukeš - Poznání vydalo vzpomínky Františka Šmída na jeho působení během první světové války pod názvem Vzpomínk z vojny 1914-1919. Jelikož jsme se na přípravě publikace svým skromným dílem podíleli, máme k dispozici několik kusů - detaily najdete v sekci Publikace.

Průvodce po bojišti IR 28 u Stebníku

Finišujeme s prací na průvodci po místech zajetí pražského 28. pěšího pluku z dubna 1915 u východoslovenského Stebníku a Stebnícké Huty. Absolvovali jsme poslední výpravu do terénu a během několika málo týdnů bude publikace připravena k tisku... Zpráva z cesty jako obvykle zde.

Přednáška o 81. pěším pluku, Dačice (9.4.2015)

Mírně vylepšená přednáška o 81. pěším pluku a jeho bojích v roce 1914 a hlavně na jaře 1915 v Karpatech zazněla nakonec i v muzeu v Dačicích.

Prosba o podporu

Věnujeme se zkoumání české účasti v první světové válce už čtyři roky a za tu dobu se šířka i hloubka našich aktivit neuvěřitelně rozrostla. A věřte, že nikdo tím nebyl překvapen více než my sami! Abychom to i nadále zvládali, rozhodli jsme se požádat naše podporovatele a příznivce o podporu. Za jakoukoliv pomoc předem děkujeme!

Společná publikace VWGMC (13.1.2015)

Pod názvem "In Memoriam 1914-1918 in the Visegrad Countries" jsme společně s našimi partnery ze Slovenska, Polska a Maďarska připravili publikaci, která prezentuje činnost našich spolků jednotlivě i společnou. 13. ledna jsme ji oficiálně představili na setkání přátel historie v Třebíči a budeme využívat při prezentaci našich aktivit i v budoucnu.


Publikace
Prezentace

Akce Stebník 2015

Na východní Slovensko jsme přepravili kámen z italsko-slovinského Krasu, který bude použit jako památník na místě zajetí 28. pěšího pluku (podrobnosti na blogu). Zároveň začínáme kolegům z KVH Beskydy pomáhat s organizací vojensko-historické akce, která se na tomto místě uskuteční na stoleté výročí událostí z dubna 1915 - podrobnosti o ní najdete na našem portálu.

Den válečných veteránů (8.11.2014)

8.11. jsme v Olomouci - Černovíře jako každý rok pořádali vzpomínkovou akci na padlé vojáky z první světové války u příležitosti Dne válečných veteránů. Podrobnosti najdete zde.

Přednáška o 81. pěším pluku, Jihlava (30.9.2014)

Mírně vylepšená přednáška o 81. pěším pluku a jeho bojích v roce 1914 a hlavně na jaře 1915 v Karpatech zazněla i v jihlavském muzeu před sice o něco méně početným publikem než v Třebíči, ale zato zdálo se mi o trochu zaujatějším.

"Čtyři léta do pole okovaná", Praha (16.-17.9.2014)

Vyvrcholením série akcí k letošnímu stoletému výročí vypuknutí první světové války byla konference pořádaná VHÚ v Praze, která se věnovala událostem, které bezprostředně předcházely vypuknutí války a prvnímu půlroku konfliktu (oficiální informace a fotografie). Kromě toho, že zástupce Signum belli 1914 přednesl svůj příspěvek, byla konference skvělou příležitostí nejen k setkání s některými kolegy, se kterými již dlouho spolupracujeme, ale i k navázání kontaktů nových. Letošní konference zahajuje cyklus, který by měl pokračovat i v následujících čtyřech letech.

Polsko (16.-24.8.2014)

Velká expedice našeho sdružení letošního roku vedla do Polska, konkrétně především na místa spojená s působením severočeské 10. pěší divize, al i na mnoho dalších. Krom dvou členů Signum belli 1914 se jí účastnili kolegové Tomáš Kykal z pražského VHÚ a Lukáš Ďulíček z hradeckého IR 18, který v současné době dokončuje publikaci o působení pluku za první světové války. Krom toho jsme se na různých místech setkali s našimi polskými a slovenskými kolegy. Reportáž z expedice je k nalezení jako vždy na blogu.


Łużna
Sukov
Hostovice

Západní Ukrajina (4.-12.7.2014)

Naše spolupráce s ČT na natáčení dokumentu Raport o Velké válce vyvrcholila expedicí na západní Ukrajinu - v prvních třech dnech jsme společně se štábem natáčeli na několika místech v okolí Lvova a Ivano-frankivsku, v dalších třech dnech jsme už sami navštívili místa bojů olomouckého LIR 13 (podařilo se nám nalézt dokonce dva vojenské hřbitovy). Zahájili jsme také snahu vytáhnout ze lvovských archivů informace o vojenských hřbitovech, které ve Vídni chybějí - uvidíme, zda se něčeho dobereme. Cestou zpátky jsme se tradičně zastavili u našich východoslovenských kolegů, abychom s nimi koordinovali další činnost. Byla to mimořádně objevná cesta, poznatky a zážitky z níž budeme zpracovávat ještě dlouho. Její popis naleznete jako obvykle na blogu.


Se štábem ČT na zborovském bojišti
Nad Lvovem
Peremyl, místo zajetí LIR 13

Spolupráce s Českou televizí (červen-červenec 2014)

Česká televize nás oslovila se žádostí o spolupráci při natáčení dokumentárního cyklu Raport o Velké válce (bude se vysílat od září). Dohledáváme tedy informace o osudech několika českých vojáků, pátrání po nichž bude obsahem některých dílů pořadu. Kromě pátrání v nám dostupných materiálech to obnáší dvě návštěvy Kriegsarchivu, absolvovali jsme také jedno povídání před kamerou v Brně a hlavně se chystáme na počátku července vyrazit se štábem do Lvova a okolí, kde bude natáčení vrcholit přímo v terénu.

Přednáška o 81. pěším pluku, Třebíč (3.6.2014)

Na pozvání kolegů z Třebíče jsme se v místní knihovně zúčastnili vernisáže výstavy o Velké válce, jejíž hlavní součástí byla přednáška o rakousko-uherské armádě a působení 81. pěšího pluku v Karpatech v roce 1915, kterou jsme si pro tuto příležitost nachystali. Předcházela jí ještě jedna cesta do vídeňského archivu, při které jsme statisticky zpracovali seznamy ztrát 81. pluku do jara 1915 a tím získali podklady pro povídání v Třebíči. Po přednášce jsme se s několika nadšenci a snad časem i třebíčským muzeem dohodli, že se společnými silami zpracujeme jmenné seznamy ztrát 81. pěšího pluku za celou válku.

Návštěva vídeňského Kriegsarchivu (7.-8.5.2014)

Vypravili jsme se na další badatelský pobyt do Vídně. Kromě materiálů týkajících se olomouckého 13. zeměbraneckého pluku pro připravovanou publikaci jsme tentokrát probádali dokumenty pražské 21. zeměbranecké divize z roku 1914, kdy působila v Srbsku, abychom získali podklady pro připravovanou expedici. Hlavně jsme ale začali pro slovenské kolegy zpracovávat seznamy ztrát 71. pěšího pluku. Především to poslední se ukazuje jako nadmíru perspektivní metoda, jak po sto letech konečně zaplnit mezeru ve zpracování dějin pluků z českých a slovenských zemí!

Expedice po stopách Velikonoční bitvy v Karpatech (17.-21.4.2014)

Přes velikonoční svátky jsme vyrazili na východní Slovensko, kde jsme se nejdříve připojili k turistickému pochodu pořádanému KVH Beskydy na Výravě, kterého se zúčastnilo překvapivě hodně dalších výletníků (většinou východoslovenských geocacherů). V následujících dnech jsme prováděli terénní výzkum bojiště pražské zeměbranecké divize (okolí Sukova) a severočeské pěší divize (Ščoby u Vyšné Jablonky). Podrobnější zápis z cesty je k nalezení opět na blogu.


Účastníci pochodu, Výrava
Vojenský hřbitov pražské divize, Sukov
Terénní výzkum, Ščoby

Návštěva vídeňského Kriegsarchivu (10.-12.3.2014)

Vypravili jsme se na třídenní badatelský pobyt do Vídně. Soustředili jsme se jednak na materiály týkající se olomouckého 13. zeměbraneckého pluku pro připravovanou publikaci, jednak na dokumenty o bojích u slovenské Výravy na přelomu března a dubna pro připravovanou expedici. Všeho se nám dostalo v hojné míře, krom toho jsme se ve Vídni plánovaně i neplánovaně setkali ještě s několika kolegy - takže návštěva to byla nad očekávání úspěšná.

Koordinační schůzka s pražskými organizacemi (8.2.2014)

V rámci našich aktivit v projektech týkajících se pražského IR 28 i České družiny jsme kontaktovali pražské zájemce o historii, kteří představují při historických bitevních rekonstrukcích právě tuto jednotku, i legionářskou stranu. Nakonec se nás sešlo snad 12 a jsme velice rádi, že se nám podařilo s pražskými kolegy domluvit konkrétní spolupráci na projektu, a do budoucna nejen na něm. Bylo by výborné, kdyby se lidé věnující se historickým jednotkám více zapojovali do akcí, týkajících se právě "jejich" jednotky - ať už jde o brigády, rekonstrukce hřbitovů či památníků, publikační činnost či cokoliv dalšího.

Spuštění portálu Velká válka (19.1.2014)

Jelikož se nám za tři roky výzkumu nahromadilo už poměrně dost materiálu, týkajícího se české účasti v první světové válce, a také proto, že se stoletým výročím událostí let 1914-1918 citelně stoupá zájem o toto téma, rozhodli jsme se přesunout tyto informace z webu sdružení na samostatný portál "Velká válka". Při té příležitosti jsme také zpracovali a zveřejnili některé další materiály, které jsme na webu sdružení dosud nepoužili. Nový portál, který najdete na adrese http://velka.valka.cz budeme průběžně doplňovat dalšími informacemi a rádi přivítáme jakoukoliv spolupráci.

PF 2014

Přejeme všem svým kolegům, přátelům, kamarádům a všem návštěvníkům tohoto webu klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v roce 2014, kterým vstupujeme do několikaletého období kualtých výročí událostí první světové války. Už tradičně jsme namísto PF připravili krátkou videoprezentaci činnosti našeho sdružení v roce 2013.

Den veteránů (10.11.2013)

V předvečer dne veteránů a výročí ukončení první světové války uspořádali jsme setkání geocacherů tematicky spojené právě s tímto výročím. Začalo již dopoledne na vojenské části hřbitova v Hodoníně (kde jsou pohřbeni turečtí vojáci), druhá část se pak konala odpoledne v Olomouci. Tady se zájemci nejdříve sešli u mauzolea Jugoslávců v Bezručových sadech, aby si vyslechli krátký výklad o jeho historii, a potom se přesunuli na vojenský hřbitov Černovír. Zde proběhla prohlídka hřbitova s výkladem a následně krátká bohoslužba kaplana AČR pana Lukáše. Nakonec účastníci zapálili u hlavní kaple svíčky. Všem účastníkům děkujeme za to, že si touto cestou připomněli jednu tragickou část naší historie, na níž by nebylo radno zapomínat.

Setkání u mauzolea Jugoslávců, Olomouc
Bohoslužba, Černovír
Černovír, Olomouc

Mezinárodní expedice Stebník (26.-28.10.2013)

Na další expedici ke Stebníku se kromě naší tříčlenné skupiny a našich slovenských (KVH Beskydy a Velká vojna) a polských (GRH Gorlice) kolegů zúčastnil rakouský historik Richard Lein, autor knihy o zajetí 28. pluku u Stebníku, jež chce českou verzi knihy, která vyjde příští rok, obohatit mimo jiné o poznatky přímo z terénu. Během dvou a půl dne jsme ho tedy provedli nejen po stebnickém bojišti, ale i po oblasti mezi Stebníkem a Gorlicemi na polské straně. Krom toho jsme se setkali se starostou Stebníku a významně posunuli projekt plánovaného vojensko-historického areálu směrem k realizaci.

Zápisky z cesty jsou k dostání na obvyklém místě.

Expedice Korutany-Slovinsko (11.-17.8.2013)

V rámci spolupráce organizací VWGMC uspořádali naši maďarští partneři z Krajczáros Alapítvány pracovní brigádu na slovinských vojenských hřbitovech Ukanc a Bohinjská Bistrica, které se zúčastnily krom našeho sdružení a pořadatele i kolegové ze Slovenska (KVH Beskydy), Polska (Crux Galiciae) a Rumunska. Kromě údržby dvou vojenských hřbitovů byla na programu i konference v Kobaridu a setkání se slovinskými partnery z organizace Pot miru v Posočju. Pro nás bylo setkání se všemi partnery velmi přínosné, protože jsme mohli prodebatovat další společné aktivity - ať už jde o vojensko-historický areál ve Stebníku, do jehož realizace se zapojí i polští přátelé, nebo rýsující se spolupráci se slovinskou organizací.

Krom společného programu jsme si naplánovali ještě několik dalších vlastních aktivit - předně to bylo setkání s českým velvyslancem v Lublani, kterého jakožto bývalého vojáka téma českých vojáků na frontách první světové války osobně zajímá, a který nám poskytl několik zajímavých kontaktů i informací o tom, co se v tomto ohledu ve Slovinsku v následujících letech chystá - výsledkem by měla být naše spoluúčast na některém projektu. Krom toho jsme zmapovali množství dalších vojenských hřbitovů i stop první světové války nejen ve Slovinsku (kde jsme vůbec poprvé navštívili také planinu Banjšice, místo bojů českých jednotek v průběhu 11. bitvy na Soči), ale i v Rakousku (konkrétně v Korutanech), kde jsme byli také vůbec poprvé.

Podrobnější popis naší cesty naleznete tam kde vždy.

Rozrytý vršek Kliener Pal nad Plöckenpassem na italsko-korutanské hranici
Závěr brigády
Hřbitov čáslavského 21. pluku u Plöckenpassu


Fotogalerie z naší cesty zde

Po stopách olomouckých zeměbranců (19.-27.7.2013)

Naší nejdůležitější letošní expedicí bylo putování po stopách 13. zeměbraneckého pluku v Polsku. Objeli jsme místa bojů a nasazení tohoto pluku v období od srpna 1914 do června 1915, kdy byl přesunut na Ukrajinu, zmapovali vojenské hřbitovy v oblasti i terén bojů. Výsledky budou zahrnuty do publikace o tomto pluku, kterou chystáme k vydání příštího roku.

Druhou část expedice jsme věnovali opět terénnímu výzkumu oblasti budoucího vojensko-historického areálů Stebník. Dokončili jsme si jím představu o tom, jak by měl vypadat, a prodiskutovali další postup se starostou i kolegy z KVH Beskydy, kteří se na jeho vytvoření budou podílet. Podrobnější informace zveřejníme během následujících měsíců.

Podrobný cestopis je k nalezení na obvyklém místě.

Zákopy LIR 13 rozrytý les u Klimontówa
Mapování
Jurkovič

Stebník (28.-30.6.2013)

V rámci mapování možností vytvoření vojensko-historického areálu na místech, kde byl zajat v dubnu 1915 pražský 28. pěší pluk, jsme se vydali, vybaveni veškerými dostupnými mapovými i knižními podklady, po delší době zase do Stebníku. Cílem expedice, na kterou se k nám připojil i Tomáš Kykal z pražského Vojensko-historického ústavu, bylo zmapovat zachované zbytky zákopů a zhodnotit, zda a jak by šlo areál koncipovat, zaznamenat je pomocí GPS pro připravovaného průvodce po bojišti a probrat tento záměr jak s kolegy z KVH Beskydy, tak s místní samosprávou. Výsledky jsou pozitivní, projekt představíme během následujících měsíců. Podrobnosti o expedici najdete tam, kde obvykle.

Bádání nad mapami
Rozhovor nad zákopy
Na velitelském stanovišti plukovníka Schaumeiera

Karpaty 1914/1915 - Výrava (18.-21.4.2013)

Ve třech lidech jsme se zúčastnili vojensko-historické rekonstrukce "Karpaty 1914/1915" ve Výravě organizované KVH Beskydy. Kromě pomoci organizátorům jsme se věnovali propagaci naší činnosti a kromě setkání se známými i neznámými kolegy jsme ji využili i k návštěvě míst bojů na kopcích nad Výravou a několika vojenských hřbitovů u Krempne na polské straně Karpat. O průběhu celé expedice se můžete dočíst jako obvykle na blogu.

Škola sloužící za ubytovnu účastníkům
Propagační stan
Jirka a Petr vydávají účastníkům guláš, který připravili v polní kuchyni


Efektní video z rekonstrukce najdete zde

Konference o vojenských hřbitovech z první světové války (20.-22.3.2013)

Zúčastnili jsme se dvouapůldenní mezinárodní konference s názvem "Vojnové cintoríny prvej svetovej vojny - spoločná minulosť Európy" v Košicích, na které jsme měli možnost vyslechnout si referáty a diskutovat jak s našimi partnerskými organizacemi z VWGMC, tak s dalšími - zástupce vyslalo české Ministerstvo obrany a VHÚ, slovenský VHÚ, slovinský Pot miru, italská Gruppo Studi e Ricerche Grande Guerra, rakouský Černý kříž, polské Myślenickie Towarzystwo Historycne i varšavský vojenský archiv, maďarské Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány... Navázali jsme některé nové kontakty a hlavně prodiskutovali další spolupráci s partnerskými organizacemi. O tom, jak jsme účast na konferenci spojili s malým výletem po okolí Humenného, se můžete dočíst na blogu.

Aula univerzity P.J.Šafárika, v níž se konference konala
Účastníci konference
Košice - dóm svätej Alžbety

Setkání s kolegy z projektu Veľká vojna (22.-23.2.2013)

Tři zástupci našeho sdružení se zúčastnili setkání členů před nedávnem vzniklého, ale velmi napredujúceho slovenského projektu Veľká vojna (www.velkavojna.sk) v Dolném Kubíne (přítomní byli ještě zástupci projektu VETS). Během dvou půldenních debat a diskuzí, které se nesly v příjemném poloformálním duchu, jsme se seznámili, představili si navájem své projekty a navázali slibnou spolupráci.

Část účastníků, která se rozešla až v sobotu po poledni

Vydání dvou publikací

Po dlouhém úsilí dvou členů sdružení Signum belli 1914 spatřily světlo světa první dvě publikace z edice, kteou jsme nazvali Danse macabre. "Klášterní Hradisko 1914-1918" od Jardy Hudského pojednává o olomoucké vojenské nemocnici, která během první světové války takříkajíc přeměnila celé město v lazaret. "Přemyšl 1914" od Jirky Vrby popisuje první obležení rakousko-uherské pevnosti Přemyšl ruským vojskem, ke kterému došlo několik týdnů po zahájení bojů na východní frontě a jež (na rozdíl od obležení druhého) skončilo ruským neúspěchem. Podrobnější informace a možnost objednání najdete v sekci Publikace.

PF 2013

Přejeme všem svým kolegům, přátelům, kamarádům a všem návštěvníkům tohoto webu klidné prožití svátků vánočních a nechť se vám v roce 2013 daří. Stejně jako loni, připravili jsme krátkou videoprezentaci činnosti našeho sdružení v roce 2012.

Konference Velká válka v historické paměti střední Evropy (9.-11.11.2012)

Občanské sdružení Signum belli 1914 společně s VWGMC uspořádalo mezinárodní konferenci mimovládních organizací z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Slovinska a Itálie tématem se zabývajících zaměřenou na prezentaci jejich aktivit a stavu výzkumu sobě navzájem i veřejnosti. Konference probíhala od 16 do 19 hodin v Historickém sálu Moravského zemského muzea v Brně. Její účastníci se poté přesunuli do Hrušek u Břeclavi, kde pokračovalo neformální setkání. Velmi nás těší, že byly navázány mnohé nové kontakty i prohloubena stará přátelství.

V sobotu 10.11. pak následoval společný výlet - návštěva Prateckého kopce (bitva u Slavkova), prohlídka Jurkovičovy vily, procházka centrem Brna i s historickým výkladem, obhlídka Špilberku - zakončený návštěvou vojenské části brněnského centrálního hřbitova a pietním aktem u pomníku padlých v první světové válce. Zde zároveň probíhalo setkání příznivců geocachingu a zapalování svíček, jehož atmosféru dotvářela účast uniformovaných příslušníků brněnského vojensko-historického spolku Infanterie Regiment Nr.8. Tečkou za společným programem byl potom pravý maďarský guláš připravený našimi maďarskými přáteli na sobotní večer.

V neděli 11.11. v 11 hod proběhl již podruhé obnovený pietní akt s bohoslužbou kaplana Armády ČR na vojenském hřbitově v Olomouci-Černovíru, spojený s výkladem o historii a současnosti vojenského hřbitova v Černovíru.

Fotoreportáž z akce najdete tady, písemnou reportáž pak netradičně na stránkách VETS

Řečníci na konferenci v Moravském zemském muzeu
Společné foto na Prateckém kopci
Vojenská část brněnského hřbitova

Expedice Sękowa (28.-30.9.2012)

Expedice po stopách českých vojáků u Gorlic měla dva hlavní cíle - projít si pod vedením místního nadšence Bogdana pozice českých pluků nad Sękowou a dozvědět se od něj mnohé podrobnosti o zdejších bojích mezi prosincem 1914 a květnem 1915; společně s polskými kolegy z Crux Galiciae vyčistit další vojenský hřbitov v této oblasti (76 - Siary), kde jsou pochováni převážně čeští vojáci. Krom toho jsme zjistili, že od naší loňské akce na hřbitově 77 Ropica Górna je tento (a i sousední) vzorně udržován místní samosprávou, setkali se s kolegy z KVH Beskydy, pracujícími na cintorínu v Becherové, a objevili další významné místo nasazení českých vojáků rakouské armády u Brzostku. Neoficiální reportáž z této mimořádně podnětné expedice najdete zde.

Práce na čištění hřbitova se tentokrát účastnil i dorost
Účastníci brigády
Výhled z českého vojenského hřbitova Bukowa u Brzostku

Setkání VWGMC ve Wiśniowé (7.-9.9.2012)

V oblasti, v níž se na počátku prosince 1914 odehrála bitva u Limanowé, uspořádal Crux Galiciae setkání, jehož se zúčastnili i čtyři členové Signum belli 1914, které sestávalo ze tří hlavních bodů. Prvním byla konference, na které zazněly krom prezentace jednotlivých účastníků i některé zajímavé odborné příspěvky. Druhým vyčištění cmentarze 374 ve Wiśniowe, na němž jsou pochování z velké části vojáci brněnského 14. zeměbraneckého pluku. Konečně třetím pak obhlídka dalších vojenských hřbitovů v oblasti. Neoficiální reportáž z akce najdete tam kde vždycky.

Expedice Slovinsko II (15.-19.8.2012)

Trojčlenná expedice do Slovinska vyrazila tentokrát za dvěma body programu. Prvním byla důkladnější návštěva míst bojů českých pluků a jejich vojenských hřbitovů na Krasu, během níž jsme zmapovali další místa posledního odpočinku českých vojáků v oblasti. Druhou byla účast na každoročně pořádané hojně navštívené polní mši za padlé vojáky na Mrzlem vrhu, na které jsme navázali kontakt se slovinskými organizátory z Društva Peski a setkali se s českými členy Historického pěšího pluku č. 18 z Hradce Králové (kteří společně obnovili před několika lety pomník 18. pěšímu pluku na Mrzlem vrhu) a poněkud neplánovaně i s kolegy z Pot miru, kteří se akce taktéž účastnili (neoficiální reportáž).

Vojenský hřbitov Modrejce
Památník II. praporu 18. pluku
Před mší ve vojenské kapli

Nižná Polianka (13.-14.7.2012)

Zástupci Signum belli 1914 se zúčastnili ukázky bojů první světové války "Karpaty 1914/1915", pořádané KVH Beskydy v Nižné Poliance. V rámci doprovodného programu jsme prezentovali naši činnost a diskutovali s návštěvníky i účastníky akce, díky čemuž jsme získali několik zajímavých kontaktů na nadšence zabývající se stejným tématem jako my. Krom toho jsme využili cesty k návštěvě a zmapování několika vojenských hřbitovů na polské straně hranice (neoficiální reportáž).

Vojenský hřbitov v Ożenné
Propagační stan
Bojová ukázka


Efektní video z rekonstrukce najdete zde

Josefov / Zborov 2012 (7.7.2012)

Spojili jsme návštěvu bojové ukázky s tematikou bitvy u Zborova, která se konala u Josefova, jednak s prohlídkou josefovského vojenského hřbitova nedávno "rekonstruovaného" (vizte sekci k tomu určenou), jednak k navázání kontaktu s několika nadšenci vojenské historie ukázky se účastnícími, kteří se zabývají tématem Čechů v první světové válce. Doufáme, že se z toho časem vyvine smysluplná spolupráce. (Neoficiální reportáž z cesty je k nalezení zde.)

Brigáda na vojenském cintorínu Veľkrop (14.-17.6.2012)

Dvoudenní brigády VWGMC na největším hřbitovu z první světové války na východní frontě u obce Veľkrop se za Signum belli 1914 zúčastnili tři členové. Den před brigádou jsme navštívili nově otevřený naučný chodník u obce Výrava, po skončení brigády pak novou expozici muzea ve Svidníku a poté Stebník, kde jsme se pokoušeli s pomocí starosty získat informace od místních a pamětníků o zatím neobjasněném osudu vojenského hřbitova u Stebnické Huty i o dalších možnostech zvýšení povědomí o významu této historické lokality. Neoficiální popis naší cesty jako obvykle, o brigádě odvysílala Slovenská televize reportáž ve večerních zprávách.

Práce na hřbitově
Společné foto
Po brigádě


Videoreportáž maďarských kolegů je k nalezení na webu maďarské armády

Výprava do vídeňského Kriegsarchivu (24.5.2012)

Na pozvání Ing. Otto Jause z rakouského Schwarzes Kruez jsme absolvovali krátkou návštěvu Vídně. Krom setkání s ním a prohlídky vojenské části vídeňského centrálního hřbitova byla hlavním bodem programu exkurze do Kriegsarchivu, kde jsme se od velmi ochotných pracovíků archivu dozvěděli mnoho důležitých informací o tom, jaké dokumenty a jakým způsobem zde lze nalézt, a mnohé si na vlastní oči prohlédli i osahali. Zjistili jsme, že dokumentů, které by nás zajímaly, zde mají opravdu dostatek - zbývá tedy už jen najít si čas na další, tentokrát už badatelské, návštěvy.

Pochod M.R.Štefánika (5.5.2012)

V sobotu 5. května se tři členové Signum belli 1914 zúčastnili 1. ročníku Vojenského pochodu gen. M. R. Štefánika pořádaného ČSOL (Jednota Senec) na trase Senec - Ivanka pri Dunaji (památník na místě zřícení Štefánikova letounu).

Expedice Slovinsko (27.4.2012-4.5.2012)

Zúčastnili jsme se pětidenní akce VWGMC ve Slovinsku, která byla zaměřena na prohloubení stávajících kontaktů a navázání nových s partnery ve Slovinsku a Itálii. Akce byla organizována partnerskou organizací Krajczáros Alapítvány z Maďarska a zúčastnily se jí všechny čtyři partnerské organizace VWGMC. Navštívili jsme vojenské hřbitovy v Bohinjské Bistrici a v Ukanci, na jejichž rekonstrukci se podílejí naši kolegové z Krajczárose, dále pak vojenské hřbitovy v Bovci, Logu pod Mangartom, Tolminu a Solkanu, na italském území pak rakousko-uherský hřbitov v Redipuglii, kromě toho několik muzeí ve Slovinsku i v Itálii. Během setkání jsme položili základy spolupráce s partnery ze slovinské organizace Pot Miru.

Účastníci expedice
Hřbitov Ukanc
Muzeum Kolovrat

Po ukončení akce VWGMC pokračovala samostatná expedice Signum belli 1914. Jejím cílem bylo první mapování bývalé sočské fronty a míst pohřbení českých vojáku v oblasti. Pro rozsah problematiky a nedostatek času šlo o pouhé sondy, a to v oblasti Mrzli Vrh, tolminské předmostí a Kras. Podrobnosti je možné si přečíst na obvyklém místě. Celkově tato akce předčila naše očekávání, otevírají se před námi rozsáhlé úkoly jak v oblasti historického bádání, tak i v oblasti mapování míst pohřbení českých vojáků (obzvláště v oblasti Krasu). Jako možná úplně nová oblast činnosti před námi vyvstala potřeba osvěty a propagace české účasti na tomto bojišti mezi místními průvodci a pracovníky v oblasti turistického ruchu.

Krátký dokument o expedici naleznete na webu maďarské armády

Prezentace VWGMC v Prešově a konference v Kostryni (29.3.-1.4.2012)

Zástupci Signum belli 1914 se zúčastnili tiskové konference Višegradské pracovní skupiny pro vojenské hřbitovy konané v Prešově 29.3.2012 a následné exkurze po vojenských hřbitovech severovýchodního Slovenska a okolí Gorlic za účasti novinářů, během které byla médiím prezentována činnost KVH Beskydy a VWGMC. Odtud se přesunuli do ukrajinské Kostryně na konferenci, pořádanou ukrajinskou organizací Západohaličských skautů s podporou fondu Anatolije Lisicina, věnované plánům pro blížící se období stoletého výročí první světové války a možnostem spolupráce mezi organizacemi tématem se zabývajícími. Konference se krom množství ukrajinských organizací a institucí a organizací sdružených ve VWGMC zúčastnil zástupce českého ministerstva obrany (Pavel Filípek), pražského VHÚ (Tomáš Kykal) i rakouského Černého kříže (Otto Jaus). Během setkání (konference byla doplněna výjezdem do Užockého průsmyku) jsme navázali několik zajímavých kontaktů, a další den navštívili společně se slovenskými a českými účastníky ještě československý posádkový hřbitov v Užhorodě, jehož rekonstrukci české Ministerstvo obrany právě připravuje. (Neformální reportáž z celé naší cesty najdete tradičně zde.)

Web o vojenském hřbitově Černovír (29.2.2012)

Zprovoznili jsme web, věnující se vojenskému hřbitovu v Černovíru a dění kolem jeho připravované rekonstrukce - http://1914.valka.cz/Cernovir. Obsah je převzat ze staršího webu Jardy Hudského a doplněn prohledávatelnou databází pohřbených vojáků z první světové války a jejich statistikami - sekce Pochovaní Velké války.

PF 2012

Přejeme všem svým kolegům, přátelům, kamarádům a všem návštěvníkům tohoto webu klidné prožití svátků vánočních a co nejméně zlého do roku 2012. Jako ohlédnutí za rokem letošním jsme připravili krátkou videoprezentaci činnosti našeho sdružení v roce 2011.

Černovír 11-11-11 (11.-12.11.2011)

Signum belli 1914 pořádalo ve dnech 11.11.-12.11.2011 setkání partnerů ze zemí Višegradské čtyřky (slovenský KVH Beskydy, polský Crux Galiciae a maďarský Krajczáros Alapítvány) v Olomouci. Našemu sdružení se podařilo podnítit realizaci myšlenky, aby u příležitosti Dne veteránů a výročí ukončení 1. světové války proběhl 11.11. v 11 hodin na vojenském hřbitově Černovír, kde je pochovaných přes 3 000 vojáků z první světové války, pietní akt a bohoslužba pod vedením kaplana Armády ČR. Podařilo se nám tímto navázat na tradici konání vzpomínky na padlé vojáky na tomto místě, která byla přerušena před několika desítkami let, a doufáme, že obnovená tradice bude pokračovat i v následujících letech.

Odpoledne proběhla v prostorách Olomoucké univerzity konference na téma Vojenské hřbitovy z první světové války ve střední Evropě, kde byly prezentovány příspěvky všech zúčastněných partnerů ze zemí V4. Den zakončila večer méně oficiální akce opět na černovírském hřbitově, kde vyznavači geocachingu z okolí v rámci svého setkání rozsvítili množství svíček.

Krom prohlídky města Olomouce, která byla součástí pátečního programu, jsme v rámci doprovodného programu pro naše partnery uspořádali na druhý den výlet po trase vojenský hřbitov Neředín - fort XIII olomoucké pevnosti - památník bitvy u Tovačova 1866 - pomník Jana Gayera v Přerově - Hranické mausoleum vojáků zemřelých v první světové válce - Hostýn, které skončilo večerním posezením na chatě na Rusavě.

Fotoreportáž je zde, podrobnější reportáž písemná pak tady.

Pietní akt na vojenském hřbitově v Petržalce (1.11.2011)

Na Dušičky jsme se zúčastnili pietního aktu konaného na nedávno zrekonstruovaném vojenském hřbitově z první světové války v Bratislavě-Petržalce. Setkali jsme se zde se slovenskými a maďarskými kolegy, s kterými jsme dohodli poslední detaily plánovaného setkání 11.11. v Olomouci-Černovíře, které pořádá Signum belli 1914.

Proslovy
Uvazování stužky

Schůze členů - Mikulov (24.9.2011)

V Mikulově proběhla pracovní schůze členů Signum belli 1914, během níž jsme mírně dočistili zdejší cholerový hřbitov pruských vojáků z roku 1866 (neboť ho již někdo, snad město, nečekaně uklidil před námi), ale jejímž hlavním účelem bylo plánování a organizace akce Černovír 11-11-11 a další činnosti našeho sdružení.

"Közös Európában együtt emlékezünk" - Székesvehérvár (9.-10.9.2011)

Delegace Signum belli 1914 se zúčastnila mezinárodní konference "We remember together in the common Europe" pořádané našimi maďarskými partnery, organizací Kraczáros Alapítvány, v Székesvehérváru. Kromě celodenní oficiální části, na které zazněly příspěvky o péči o válečné hroby ve všech zúčastněných zemích, byla pro nás přínosná i neformální část setkání a navázání kontaktů s organizacemi ze Slovinska a Itálie, zabývajícími se tematikou první světové války, a také doladění vzájemné spolupráce v rámci Višegrádské pracovní skupiny pro následující období. Zde je k dispozici reportáž z cesty a krátká reportáž z konference

Expedice na Podkarpatskou Rus (25.-28.8.2011)

Dva členové Signum belli 1914 se zúčastnili expedice pořádané KVH Beskydy, jejímž cílem byly především prvoválečné hřbitovy na území Ukrajiny, konkrétně v okresu Velkyj Bereznyj. Navštívili jsme jich několik (reportáž), včetně nejvýše položeného na hoře Čeremcha, jehož rekonstrukci chystají slovenští a ukrajinští kolegové na příští rok. Na hřbitově ve Volosjance pak byl dokonce umístěn kříž se jménem, neboť kolegům z KVH Beskydy se podařilo identifikovat jednoho československého vojáka, který zde zemřel a byl pochován v květnu 1919. Umístili jsme také nejvýchodnější stužku, a to na památníku na hřbitově v Užockém průsmyku, který byl vybudován ve třicátých letech československými četníky, po chátrání a rekonstrukci v 90. letech z něj však zmizel nápis v češtině i informace o tom, kdo a kdy ho postavil.

Vyčištění cmentarze 77 - Ropica Górna (12.-14.8.2011)

V sobotu 13.8. byla na popud Signum belli 1914 uspořádána akce k vyčištění hřbitova č.77 u Ropice Górnej, na němž je pochováno množství Čechů z období od konce roku 1914 do jara 1915, kdy zde stála fronta, po jejíž celé délce byly nasazeny téměř souvisle české jednotky. Hřbitov byl před pěti lety vyčištěn Crux Galiciae, ale od té doby nebyl udržován a stal se proto neuvěřitelně zarostlým. Crux Galiciae dodalo potřebné pracovní nástroje i množství dobrovolníků, za naši stranu se akce, která vyžadovala absolvovat sedmihodinovou cestu z Moravy přes celé Slovensko až ke Gorlicím a zpět, zúčastnili tři členové (krátká reportáž). Během celodenního úsilí se podařilo kompletně vyčistit přístupovou cestičku ke vchodu a téměř celou plochu hřbitova (fotky). Doufáme, že zbylý kousek a snad i nálety z vnější strany hřbitova vyčistí ještě letos gmina Sękowa, která přislíbila spolupráci, a hřbitov tak bude uveden do důstojného stavu. Cestou jsme se navíc zastavili na několika cmentarzích a cintorínech v okolí, a tam, kde jsou pochováni vojáci z Českých zemí, umístili nově vyrobené stužky Signum belli 1914, kterými hodláme označovat navštívená místa pohřbení českých vojáků a dát tak najevo, že nejsou v České republice zapomenuti.

Expedice po haličských cmentářích českých vojáků (2.-10.7.2011)

Jednou z nejdůležitějších letošních aktivit Signum belli 1914 byla týdenní expedice do Haliče s cílem zmapovat vojenské hřbitovy z první světové války, na nichž jsou pochovaní vojáci z Českých zemí, konkrétně z moravských a slezských pluků. Navštívili jsme více než 50 hřbitovů, kde leží aspoň jeden voják z Českých zemí, nafotili stovky fotografií a sesbírali mnoho informací. Mateirály budeme zpracovávat měsíce a budou postupně přibývat v sekci k tomu určené. Reportáž o expedici je možno si přečíst jako vždy na blogu. Jeden den jsme strávili i u kolegů z KVH Beskydy na jejich brigádě ve Výravě, kde jsme měli příležitost probrat s nimi plány na další spolupráci v rámci projektu Višegrádské mezinárodní pracovní skupiny pro vojenské hřbitovy. Během zpáteční cesty se nám podařilo zorganizovat ještě setkání s Markem Pavlíkem z bratislavské ambasády ČR, který se jakožto původní profesí historik snaží v rámci svých možností podporovat naši činnost, a seznámit se s ruským historikem Valentinem Juškem, který se věnuje mimo jiné také problematice vojenských hřbitovů z první světové války v Polsku.

Účast na rekonstrukci cintorínů na východním Slovensku (9.-12.6.2011)

Dva členové se za Signum belli 1914 zúčastnili mezinárodní slovensko-polsko-české dobrovolnické brigády na rekonstrukci válečných hřbitovů v obcích Chmeľová a Becherov (poblíž Zborova u Bardejova). Během třídenní akce byla ohraničena plocha cintorína v Chmeľové a vztyčeny kameny a mohyly na hrobech a kamenem vyložena hlavní část cintorína v Becherově, který je připraven na stavbu centrálního pomníku (fotky z akce lze nalézt na webu KVH Beskydy). Zároveň jsme jeden den věnovali mapování vojenských hřbitovů na polské straně hranice poblíž sedla Dujava, kde jsou pohřbeni vojáci moravských jednotek rakousko-uherské armády - i tyto budeme postupně zpracovávat a prezentovat na tomto webu. (Na blogu je možno nalézt i neformální reportáž z cesty).

Mapování stavu vojenských hřbitovů - východní Čechy (14.5.2011)

Navštívili jsme několik míst pohřební vojáků z první světové války v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, především proto, že se zde nacházejí dva velké samostatné vojenské hřbitovy (Hradec Králové, Josefov) a mohli jsme tak názorně srovnávat jejich stav se stavem Černovíra. Výsledky mapování budou postupně přibývat v sekci Hřbitovy. Na základě zkušeností z tohoto výletu jsme se poté rozhodli, že hlouběji do Čech už svou činnost v této fázi rozšiřovat nebudeme.

Mapování stavu vojenských hřbitovů na severní Moravě (24.4.2011)

Tříčlenná expedice sdružení Signum belli 1914 se vydala na okružní cestu po severní Moravě, aby dokončila mapování stavu vojenských hřbitovů na tomto území. Výsledky budou postupně zpracovány a zveřejněny v rámci karet jednotlivých hřbitovů v sekci Hřbitovy. Nejdůležitějším výsledkem expedice je potvrzení dalšího místa pohřbení vojáků z první světové války, konkrétně v Zábřehu.

Vznik pracovní skupiny pro péči o Černovírský hřbitov (duben 2011)

Na základě reportáže o žalostném stavu vojenského hřbitova Černovír, která díky Jardovi Hudskému vyšla před několika dny v místním tisku, se přihlásilo několik zástupců různých organizací, kteří vyjádřili ochotu a vůli zasadit se o nápravu. Vznikla tak neformální pracovní skupina, jejímiž členy je krom zástupce Signum belli 1914 (Jarda Hudský) asistent senátora za Olomoucko, zástupce ČsOL a zástupce Aktivních záloh. Jmenovaní se sešli, aby se vzájemně informovali o stavu a svých možnostech a dohodli se na dalším postupu. Shodli se, že prioritou je zisk dotace pro město na rekonstrukci hřbitova a její rozumné použití, a slíbili pracovat na tom, aby se letos obnovila tradice sloužení (polní) mše na hřbitově na Den veteránů (11.11.).

Setkání Pracovní skupiny pro péči o vojenské hřbitovy (15. - 16.4.2011)

Dva zástupci našeho sdružení se zúčastnili druhého setkání Nevládní pracovní skupiny pro péči o vojenské hřbitovy z první světové války, jejíž činnost je podporována Višegradským fondem. Setkání probíhalo v Humenném, hostitelem byl KVH Beskydy. Signum belli 1914 se stalo členskou organizací tohoto projektu za Českou republiku. Proběhla konference, na které byly za účasti předsedy Višegradského fondu pana Vágnera představeny jednotlivé organizace a jejich činnost a prodiskutovány plány do budoucna, především s ohledem na dalsí spolupráci všech zúčastněných. Bylo dohodnuto, že ve společném projektu budou všechny partnerské organizace pokračovat, přičemž s nimi bude spolupracovat i ukrajinská strana. Neformální diskuze během následného výletu po vojenských hřbitovech východního Slovenska přinesly jak nové kontakty, tak spoustu nápadů a návrhů na další činnost. Druhý den byl ve znamení společné brigády na největším vojenském hřbitově Slovenska, Veľkropu, rekonstruovaném úsilím KVH Beskydy, na němž se podařilo odvést aspoň trochu z té fůry práce, které je na něm ještě zapotřebí vykonat. (Méně oficiální reportáž z akce je k dispozici zde.) Konkrétními výsledky setkání (krom odvedené práce na Veľkropu) jsou: rozhodnutí o zaměření dalšího výzkumu na příslušnost pohřbených na jednotlivých hřbitovech k jednotlivým státům (především V4), dohodnutí způsobu prezentace činnosti sdružení na společném webu; speciálně pro nás pak: dohodnutí spolupráce s Crux Galiciae při výzkumu v krakowském archivu, zprostředkování zkušeností KVH Beskydy se stavem a dostupností archivních materiálů k tématu, předběžné dohodnutí podpory ostatních organizací při distribuci budoucí publikace o Černovíru.

Ustavující schůze (25. - 27.3.2011)

Koncem března proběhla v rámci většího setkání konaného v Hruškách ustavující schůze sdružení. Zúčastnili se všichni čtyři zakládající členové sdružení (Jarda se tak dostal příležitost seznámit i s Petrem), nad pivem, vínem i dobrým jídlem se diskutovalo s ostatními účastníky setkání, mezi nimiž nechyběli kamarádi z KVH Beskydy, a plánovala se činnost sdružení. Výsledky jsou k vidění v příloze k Zápisu z ustavující schůze v sekci O sdružení.

Registrace sdružení (9.2.2011)

Občanské sdružení Signum belli 1914 bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ke dni 9.2.2011 a bylo mu přiděleno IČO 22903526.

Započetí základního výzkum stavu v ČR (prosinec 2010)

Na konci roku jsme také začali se základním výzkumem situace vojenských hřbitovů z první světové války na území Moravy a (českého) Slezska. První úkolem je sestavit seznam hřbitovů z první světové války a postupně zjistit jejich stav. Výsledky výzkumu prezentujeme v sekci Hřbitovy.

Založení sdružení (prosinec 2010 - leden 2011)

Záměr založit občanské sdružení s tímto zaměřením vznikl po setkání pracovní skupiny péče o vojenské hřbitovy v Humenném v listopadu 2010. Ze zemí, jejichž zástupci se setkání zúčastnili (ČR, SR, Polsko, Maďarsko) pouze v ČR neexistuje občanské sdružení, které by se zabývalo problematikou péče o vojenské hřbitovy z první světové války. Po návratu jsme proto kontaktovali Jardu Hudského, který se už několik let zabývá situací okolo vojenského hřbitova v Olomouci-Černovíru, a rozhodli se společně založit občanské sdružení, na jehož stránkách se právě nacházíte. Po Novém roce jsme sestavili stanovy a když se nám podařilo vymyslet smysluplný název (což rozhodně nebyl jednoduchý proces), požádali jsme ministerstvo vnitra ČR o registraci.


© 2011 Signum belli Úvodní strana | English version