Zajímavé odkazy:

NASA - Space Science Mission (přehled misí).
ESA - Our missions (přehled misí).
ISS - Mezinárodní kosmická stanice.
HST - Hubble Space Telescope.

Připravovali Petr Melena (do roku 1998) a Karel Řezáč (od roku 1999). Poslední aktualizace 3.3. 2003.


Aldebaran Homepage